اطلاعیه مهم(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویانی که با استاد خسروی درس دارند.

عزیزانی که با استاد محسن خسروی درس مقاومت مصالح دارند در روز چهارشنبه مورخه 09/14 ساعت 15 الی 17 کلاس جبرانی برگزار می گردد.

۱۰ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاسها