اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد بهادرانی درس دارند.

دانشجویان محترمی که با استاد محجوبه بهادرانی در روز یکشنبه مورخه 09/11 ساعت 13 الی 15 درس زبان تخصصی نرم افزار دارند ؛ کلاس ایشان لغو می باشد و جبرانی درس مذکور متعاقبا به دانشجویان گرامی اعلام خواهد شد.

۱۱ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاسها