اساتید راهنمای گروه حسابداری و حسابرسی

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری و حسابرسی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که واحد پایان نامه را برداشته می رساند، برای انجام پایان نامه خود می توانند از لیست اساتید راهنمای ذیل استفاده کنند:

  1. دکتر محمود لاری دشت بیاض-حسابداری- استادیار دانشگاه فردوسی مشهد 09151130525
  2. دکتر نادر نقش بندی- حسابداری- استادیارمؤسسه حکیم نظامی قوچان 09155582780
  3. دکتر مهدی صالحی- حسابداری- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
  4. دکتر مهدی فیلسرائی- حسابداری- استادیاردانشگاه آزاد بجنورد 09155169217
  5. دکتر هادی سعیدی- حسابداری- استادیاردانشگاه آزاد شیروان 09155877311
  6. دکتر کاوه آسیایی- حسابداری- استادیار دانشگاه آزاد مشهد 09151676717
  7. دکتر محمدرضا شورورزی- حسابداری- دانشیار دانشگاه آزاد نیشابور 09125848910
  8. دکتر هاشم صوفی- حسابداری- استادیار مؤسسه آموزش عالی شاندیز مشهد 09155228729
  9. دکتر عبدالحسین طالبی- حسابداری-استادیار دانشگاه بجنورد 09157171415

ضمنا جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

 

 

 

۰۲ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی