قابل توجه دانشجویانی که با وام شهریه آنها موافقت به عمل آمده است .

اطلاعیه مهم وام شهریه

 

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که با وام شهریه آنها موافقت به عمل آمده ، می رساند کلیه عزیزان می بایست با مرجعه به سایت بانک مهر ایران نسبت به افتتاح حساب اقدام و سپس به همراه ضامن به بانک خود مراجعه نمایند .

ضمناً بعد از طی مراحل مذکور ، امور انجام شده را به شماره 05147211774 داخلی 19 ( سرکار خانم صالحی ) اطلاع دهند .

سایت افتتاح حساب بانک مهرایران : http://online-acc.qmb.ir/deposit/frmCustomerValid.aspx

 

#اموردانشجویی

۱۱ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار مالی و شهریه , دانشجویی فرهنگی