اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد یعقوبی درس دارند.

عزیزانی که با استاد وحید یعقوبی در روز یکشنبه ساعت 15 الی 17 درس سنجش و اندازه گیری تربیت بدنی دارند؛ کلاس جبرانی درس مذکور در همان روز در مورخه 09/18 و 09/25 ساعت 17 الی 18:30 برگزار می گردد.

۱۱ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاسها