اطلاعیه مهم : قابل توجه دانشجویانی که با استاد قاسمی درس دارند.

دانشجویان گرامی که با استاد مهدی قاسمی در روز دوشنبه مورخه 09/12 درس دارند؛ کلیه کلاسهای ایشان لغو می باشد و کلاس جبرانی توسط استاد محترم به دانشجویان اعلام خواهد شد.

۱۲ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاسها