اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد رجبی درس دارند.

عزیزانی که پروژه با رشته برق دارند به استاد محترم مربوطه مراجعه و پروژه خود را هماهنگ کنند.

۱۲ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاسها