اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد کاردانی درس دارند.

عزیزانی که با استاد حمید کاردانی درس آزمایشگاه فیزیک مکانیک و آزمایشگاه فیزیک 1 دارند ؛ درس مذکور در روز سه شنبه مورخه 09/13 ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد. حضور دانشجویان الزامی است.

۱۲ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاسها