اطلاعیه مهم(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویانی که با استاد رضوان درس دارند.

عزیزانی که با استاد احمد رضوان درس روانشناسی ورزش دارند؛ کلاس جبرانی و امتحان میان ترم در مورخه 09/19 روز دوشنبه ساعت 16:30 الی 18:30 برگزار می گردد.

۱۴ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاسها