اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد کاظمی درس دارند.

دانشجویان گرامی ک با استاد مسعود کاظمی درس فارسی عمومی در روز پنج شنبه مورخه 09/15 ساعت 8 الی 10 درس دارند ؛ کلاس ایشان لغو می باشد و جبرانی توسط استاد محترم به دانشجویان اعلام خواهد شد.

۱۴ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاسها