اساتید راهنمای گروه حقوق

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حقوق

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که واحد پایان نامه را برداشته می رساند، برای انجام پایان نامه خود می توانند از لیست اساتید راهنمای ذیل استفاده کنند:

 1. دکتر محمدرضا قاضی زاده- رشته تخصصی: حقوق 09155158973
 2. دکتر رسول مقصودپور- رشته تخصصی: حقوق 09151152978
 3. دکتر مجتبی زاهدیان- رشته تخصصی: حقوق ، توضیحات: رئیس دانشکده حقوق و با هماهنگی مدیرگروه
 4. دکتر جاوید صلاحی- رشته تخصصی: حقوق، توضیحات: با هماهنگی مدیرگروه
 5. دکتر حسین تاجی- رشته تخصصی: حقوق 09155116875
 6. دکتر مصطفی غفوریان نژاد -رشته تخصصی: فقه وحقوق 09155145568
 7. دکتر محسن توکلی- رشته تخصصی: حقوق ورزشی 09158007501
 8. دکتر محسن لعل علیزاده- رشته تخصصی: حقوق
 9. دکتر علمی- رشته تخصصی: فقه و حقوق 09153156701
 10. دکتر افتخاری- رشته تخصصی: فقه و حقوق 09153023140 توضیحات: از مهر 97 به بعد
 11. دکتر عباسپور- رشته تخصصی: فقه و حقوق 09151007367
 12. دکتر سید جواد خاتمی- رشته تخصصی: فقه و حقوق 09155715046
 13. دکتر سید احمدعلی هاشمی- رشته تخصصی: حقوق 09155012753
 14. دکتر علیرضا علیخانی- رشته تخصصی: حقوق 09151328073
 15. دکتر سید احمد احمدی- رشته تخصصی: حقوق 09153140273
 16. دکتر عبدالرضا اصغری- رشته تخصصی: حقوق 09153130358
 17. دکتر محمدحسن اماموردی

شماره تماس مدیرگروه: 09120239180 –محمدعلی عزتی

لازم به ذکر است لیست مکررا مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

ضمنا جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی


 

 

۰۲ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی