اطلاعیه مهم(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که با استاد زرندی درس دارند.

عزیزانی که با استاد میلاد زرندی درس تئوری حسابداری 1 دارند کلاس جبرانی ایشان در تاریخ 09/29 از ساعت 8 الی 13 برگزار می گردد.

۱۵ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاسها