اساتید راهنمای گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که واحد پایان نامه را برداشته می رساند، برای انجام پایان نامه خود می توانند از لیست اساتید راهنمای ذیل استفاده کنند:

  1. دکتر فؤاد صیدی- دانشگاه تهران 09126781740
  2. دکتر هومن مینونژاد- دانشگاه تهران 09123487425
  3. دکتر رضا رجبی- دانشگاه تهران 09121772997
  4. دکتر زهرا استیری- دانشگاه سبزوار 09155715982
  5. دکتر احمد ابراهیمی عطری- دانشگاه فردوسی 09153178595
  6. دکتر مینا حقیقی- حکیم نظامی 09132310180
  7. دکتر وحید محمدی- مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09151267062

ضمنا جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.

 

 

۰۲ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی