کارگاه رایگان آشنایی با روانشناسی با محوریت آشنایی با روانشناسی ، بازار کار و منابع ارشد آن

موسسه آموزش عالی حکیم نظامی با همکاری دانشگاه پیام نور برگزار می کند :

کارگاه رایگان آشنایی با روانشناسی
با محوریت آشنایی با روانشناسی ، بازار کار و منابع ارشد آن

اطلاعات بیشتر با مشاهده پوستر ذیل ( لطفاً در بارگذاری پوستر شکیبا باشید ... )

۲۴ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی