برگزاری کرسی آزاد اندیشی توسط موسسه به مناسبت هفته وحدت حوزه و دانشگاه

موسسه آموزش عالی حکیم نظامی به مناسبت هفته وحدت حوزه و دانشگاه برگزار می نماید :

کرسی آزاد اندیشی
چرا به وحدت حوزه و دانشگاه نیازمندیم ؟

اطلاعات بیشتر با مشاهده پوستر ذیل ( لطفاً در بارگذاری پوستر شکیبا باشید ... )

۲۴ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی