جلسات دفاع گروه مدیریت

 

  به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع  می رساند، جلسه دفاع دانشجویان رشته مدیریت به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای رضا خوشدل نیت با عنوان بررسی اثر واسطه ای مدیریت دانش در رابطه بین تعامل اجتماعی و عملکرد نوآورانه کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی)

استاد راهنما: دکتر رمضانی، اساتید داور: دکتر فکور و دکتر هامونی ، تاریخ دفاع: روز پنجشنبه 96/12/3ساعت 12:30

2. آقای امیر شجاع با عنوان بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و هوش تجاری با رضایت مشتری ( مطالعه موردی: کارکنان بانک ملی شهر قوچان)

استاد راهنما: دکتر رمضانی، اساتید داور: دکتر فکور و دکتر جمشیدی، تاریخ دفاع: روز پنجشنبه 96/12/3ساعت 11:30

مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

 

 

۰۲ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی