اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد طاهرزاده درس دارند.

عزیزانی که با استاد فرید طاهرزاده در روز یکشنبه مورخه 09/25 درس دارند ؛ کلاس ایشان لغو می باشد. کلاس جبرانی توسط استاد گرامی به دانشجویان اعلام خواهد شد.

۲۵ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها