اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد روحانی درس دارند.

عزیزانی که با استاد ناهید روحانی در روز دوشنبه مورخه 09/26 دارند کلاس ایشان برگزار نمی گردد. و کلاس جبرانی درس مذکور توسط استاد محترم به دانشجویان گرامی اعلام خواهد شد.

۲۵ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها