اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد مرتضوی درس دارند.

دانشجویان محترمی که با استاد الهام مرتضوی در روز دوشنبه مورخه 09/26 درس ناتوانیهای یادگیری دارند استثنا درس مذکور در ساعت 13 الی 14:30 برگزار می گردد.

۲۵ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها