دومين همايش ملی تاريخ شفاهي دفاع مقدس

دومين همايش ملی تاريخ شفاهي دفاع مقدس
اطلاعات بیشتر با مشاهده پوستر ذیل ( لطفاً در بارگذاری پوستر شکیبا باشید ... )

۲۷ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی