ثبت نام هفتمین جشنواره مسیرخوشبختی شروع شد.

ثبت نام هفتمین جشنواره مسیرخوشبختی شروع  شد.

جهت ثبت نام به سایت nahad.mums.ac.ir مراجعه نمائید .

اطلاعات بیشتر با مشاهده پوستر ذیل ( لطفاً در بارگذاری پوستر شکیبا باشید ... )

۰۳ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی