آخرین مهلت تحویل پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که قصد تصویب پروپوزال خود را در تاریخ 96/12/17دارند می رساندآخرین مهلت تحویل پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی 96/12/12

می باشد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی                      

 بهزاد لطفی                                                     

۰۵ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی