اطلاعیه مهم(امتحان عملی): قابل توجه دانشجویانی که با استاد یعقوبی درس دارند.

دانشجویان گرامی که با استاد وحید یعقوبی درس کاریرد کامپیوتر در مدیریت دارند در مورخه 10/18 ساعت 17 الی 18:30 امتحان عملی در کلاس 102 برگزار می گردد.

۰۴ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها