اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد هودانلو درس دارند.

عزیزانی که با استاد اسحاق هودانلو در روز چهارشنبه مورخه 10/05 درس دارند کلاس لغو می باشد.

۰۵ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها