اساتید راهنمای گروه حقوق

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که واحد پایان نامه را برداشته می رساند، برای انجام پایان نامه خود می توانند از لیست اساتید راهنمای ذیل استفاده کنند:

 1. دکتر محسن سروری- مرتبه علمی: استادیار 09159064862( مدیرگروه )
 2. دکتر سید علی رضوی- مرتبه علمی: استادیار 09153618858
 3. دکتر مصطفی غفوریان نژاد- مرتبه علمی: استادیار 09155145568
 4. دکتر محسن لعل علیزاده- مرتبه علمی: استادیار 09155129967
 5. دکتر محمدحسن اماموردی- مرتبه علمی: استادیار 09151800176
 6. دکتر سید جواد خاتمی - مرتبه علمی: استادیار 09155715046
 7. دکتر محمدعلی داوریار- مرتبه علمی: استادیار 09122075804
 8. دکتر احسان لطفی- مرتبه علمی: استادیار 09153222362
 9. دکتر علی فتوحی راد- مرتبه علمی: استادیار 09153150544
 10. دکتر محمدصادق علمی- مرتبه علمی: استادیار 09153156701
 11. دکتر رسول مقصودپور- مرتبه علمی: استادیار 09151152978
 12. دکتر محسن توکلی- مرتبه علمی: استادیار 09158007501

ضمنا جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.

 

۰۹ دی ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی