اطلاعیه مهم(کارشناسی ارشد): قابل توجه دانشجویانی که با استاد رهنما درس دارند.

دانشجویان گرامی که با استاد مسعود رهنما درس حسابرسی پیشرفته دارند کلاس ایشان در روز پنج شنبه مورخه 10/13 بوده استثنا در روز جمعه مورخه 10/14 ساعت 11 برگزار می گردد.

۱۱ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها