جلسات دفاع گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع  می رساند، جلسه دفاع دانشجویان رشته مدیریت به شرح ذیل اعلام می گردد:

  1. خانم فاطمه فلاح با عنوان بررسی تأثیر مدیریت رفتار شهروندی مشتریان بر رضایت، وفاداری و ارزش درک شده مشتریان با نقش تعدیل کننده پاسخگویی کارکنان و اطمینان سازمانی ( مورد مطالعه: بانک مسکن شهر قوچان)راهنما: دکتر رحیم پور، اساتید داور: دکتر فکور و دکتر حسین زاده سلجوقی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 97/10/20ساعت 8
  2. خانم نسرین قامت افراز با عنوان بررسی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری هواداران تیم ورزشی به واسطه تعیین هویت آن ها (مورد مطالعه: رزمی کاران کاراته پیام قوچان)راهنما: دکتر حسین زاده سلجوقی، اساتید داور: دکتر فکور و دکتر رحیم پور ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 97/10/20ساعت 9
  3. آقای محمود حق گوی با عنوان بررسی تأثیر هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی بر سازگاری شغلی کارکنان دانشگاه کوثرراهنما: دکتر رحیم پور، اساتید داور: دکتر فکور و دکتر حسین زاده سلجوقی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 97/10/20ساعت 10

ضمنا مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

 

۱۵ دی ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی