اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد لاری

کلیه کلاس های استاد لاری روز پنج شنبه 10 اسفند تشکیل نمی‌شود .

#مدیریت_کلاسها

۰۹ اسفند ۱۳۹۶  -  مدیریت کلاس ها