اطلاعیه(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویان استاد گرامی جناب خلاقی

دانشجویان محترمی که با استاد کریم خلاقی دروس: ارگونومی ورزشی و اصول برنامه ریزی درس دارند کلاس جبرانی ایشان در روز چهارشنبه مورخه 10/19 از ساعت 8 الی 18 برگزار می گردد. لازم به ذکر است ساعت برگزاری دروس طبق برنامه ریزی گذشته در روز جمعه برگزار می گردد.

۱۵ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاسها