جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها می رساند، جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه در تاریخ 11 بهمن ماه 97 برگزار می گردد.

مدیر تحصیلات تکمیلی  

بهزاد لطفی                                                                                                                                                 

۱۹ دی ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی