اخذ تأییدیه کتابخانه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

آن دسته از دانشجویانی که در مرحله اخذ تأییدیه کتابخانه برای نسخه صحافی پایان نامه خود هستند می بایست قبل از صحافی، یک نسخه از پایان نامه را همراه با طلق و شیرازه جهت تأیید به کارشناس تحصیلات تکمیلی( خانم موسوی ) تحویل نمایند.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 

 بهزاد لطفی         

۲۷ دی ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی