اطلاعیه مهم برگزار آزمون spss: قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت بازرگانی ؛ استاد محترم خانم دکتر خوشتراش

زمان برگزاری آزمون spss روز سه شنبه مورخه 97/11/09 ساعت 13 الی 15 می باشد. در ضمن کسانی که امتحان رفتار سازمانی دارند می توانند در تاریخ سه شنبه مورخه 97/11/16 ساعت 13 الی 15 امتحان دهند.

۰۷ بهمن ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها