اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد کاردانی

کلیه کلاس های استاد کاردانی روز یک شنبه 13 اسفند تشکیل نمی‌شود .

#مدیریت_کلاسها

۱۲ اسفند ۱۳۹۶  -  مدیریت کلاس ها