اساتید راهنمای گروه روانشناسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که واحد پایان نامه را برداشته می رساند، برای انجام پایان نامه خود می توانند از لیست اساتید راهنمای ذیل استفاده کنند:

  1. دکتر مسعود خاکپور- استادیار مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09151810800
  2. دکتر حسین کدخدا- استادیار مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09155189859
  3. دکتر سمیه رجب پور- استادیار مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09390801870
  4. دکتر ایوب قاسمیان- استادیار مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی 09151514996
  5. دکتر حسین اکبری- استادیار دانشگاه آزاد قوچان 09338169589
  6. دکتر حمید نجات- استادیار دانشگاه آزاد قوچان 09155141796
  7. دکتر مهدی قاسمی مطلق- استادیار دانشگاه آزاد بجنورد 09152380017

ضمنا جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.

۱۶ بهمن ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی