اخذ کد استاد راهنما

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند آن دسته از دانشجویانی که تمایل به اخذ کد استاد راهنما دارند تنها پس از تأیید استاد راهنما و اخذ مجوز از مدیر تحصیلات تکمیلی و ثبت در سیستم، کد برای آنها فعال می شود و مسئولیت هرگونه ناهماهنگی با تحصیلات تکمیلی بر عهده خود دانشجو می باشد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                                   

۱۶ بهمن ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی