آخرین مهلت تحویل پروپوزال

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند آخرین مهلت تحویل پروپوزال به صورت کامل  به واحد تحصیلات تکمیلی 97/12/16 می باشد.  

مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی                   

۰۴ اسفند ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی