وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 97/11/11وضعیت پروپوزال دانشجویان به شرح ذیل می باشد:

پروپوزال های تصویب شده :

گروه حسابرسی :  

حسن مطرانلویی

گروه حسابداری :

حسین قاسمی زاده سراب

گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی :

پیمان کورانیان باجگیران

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی

 

۰۴ اسفند ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی