اطلاعیه مهم : قابل توجه دانشجویان کارشناسی حسابداری و مدیریت

لطفا دانشجویان رشته های مذکور در روز دوشنبه مورخه 97/12/06 ساعت 13 جهت حذف و اضافه و انتخاب واحد در محل دانشگاه حضور یابند. لازم به ذکر است مدیر گروه محترم جناب بهراد معین نژاد در ساعت مذکور حضور دارند.

۰۴ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها