اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد محترم عزیزمحمدی

دانشجویانی که با استاد زهرا عزیزمحمدی در روز سه شنبه مورخه 97/12/07 درس دارند؛ کلاس ایشان لغو می باشد و جبرانی کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد.

۰۷ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها