اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان استاد محترم محسنی توفیقی

عزیزانی که با استاد فاطمه محسنی توفیقی درس صنعتی 2 و بهایابی دارند دروس مذکور علاوه بر هم کد شدن به روز شنبه ساعت 15 الی 17 و 17 الی 18 تغییر یافته است.

۰۸ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها