جلسه دفاع

  به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع  می رساند، جلسه دفاع دانشجوی رشته مدیریت به شرح ذیل اعلام می گردد:

  1. خانم محترم نظری با عنوان بررسی تأثیر ارزش پیش بینی، ارزش بازخورد و پایداری سود بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 استاد راهنما: دکتر صارمی، اساتید داور: دکتر نقش بندی و دکتر جمشیدی ، تاریخ دفاع: روز چهارشنبه 96/12/16ساعت 11

  • مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.
۱۳ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی