قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال 96 و ماقبل آن

فوری و بسیار مهم

 

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال 96 و ماقبل آن

 

بدینوسیله به اطلاع آندسته از دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال 96 و ماقبل آن که در نیمسال تحصیلی 2-98-97 می بایست نسبت به انتخاب واحد پایان نامه اقدام نمایند می رساند آخرین تاریخ انتخاب واحد پایان نامه و واریز شهریه مربوطه ، دوشنبه 20 اسفند 97 می باشد .

در صورت عدم مراجعه و اقدام توسط سیستم مالی برای دانشجویان مرخصی تحصیلی صادر خواهد شد و مسئولیت عدم اقدام متوجه خود دانشجو خواهد بود .

 

#امورمالی_شهریه

۱۱ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار مالی و شهریه