اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان کارشناسی روانشناسی

عزیزانی که در روز شنبه ساعت 17 الی 18:30 درس روانشناسی اجتماعی با استاد آرزو خوشخو دارند ساعت درس مذکور به 11:30 الی 13 در همان روز تغییر یافته است.

۱۱ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها