اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد معین نژاد

دانشجویان عزیزی که درس کاربرد نرم افزارهای حسابداری و کارگاه کامپیوتر با استاد بهراد معین نژاد دارند ؛ در این ترم نرم افزار حسابداری هدش و رافع تدریس می شود و لطفا یک مسئله حل شده از اصول حسابداری 1 به همراه داشته باشند.

۱۳ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها