اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد نیرومند

دانشجویان عزیز که با استاد مهدی نیرومند در روز سه شنبه مورخه 97/12/14 درس دانش خانواده و جمعیت دارند کلاس ایشان لغو می باشد و کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

۱۳ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها