اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد خوشخو

عزیزانی که با استاد آرزو خوشخو در روز چهارشنبه ساعت 10 الی 12 درس روانشناسی سازمانی دارند کلاس مذکور به روز شنبه ساعت 13 الی 15 تغییر یافته است.

۱۴ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها