اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان استاد حسن زاده

دانشجویان عزیزی که با استاد رضا حسن زاده در روز پنج شنبه کلاس دارند کلای ایشان لغو می باشد و جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

۱۶ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها