اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی حقوق

عزیزانی که با استاد مسلم شجری دروس اصول فقه 1 و 2 در روز چهارشنبه دارند بترتیب: ساعت 11:30 الی 13 و ساعت 8 الی 10 برگزار می گردد.

۱۶ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها