اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان استاد حسن زاده

دانشجویان گرامی که با استاد محمد حسن زاده در طی هفته درس دارند از تاریخ 97/12/18 به بعد درصورت غیبت حتی یک جلسه قطعا حذف خواهند شد.

۱۸ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها