اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان استاد محترم خانم سخنوران

عزیزانی که با استاد زهره سخنوران روز یکشنبه مورخه 97/12/19 درس دارند کلاس ایشان برگزار نمی گردد. لذا کلاس ایشان در هفته آینده مورخه 97/12/26 برگزار و درصورت غیبت دانشجویان در هفته آینده نه تنها اعتراض قابل قبول نخواهد بود بلکه بطور قطع حذف خواهند شد.

۱۹ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها